• Slovenčina
  • English
  • Deutsch

Kontakt

ITECO ŽERIAVY s.r.o.

Potočná 1C
977 03 BREZNO
Slovenská republika

IČO: 36 632 775
IČ DPH: SK2021911232

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
B.Bystrica, vložka číslo 9881/S, oddiel Sro

ITECO Česká republika
www.iteco.cz

Obchodné oddelenie
048 – 612 38 96
predaj@itecozeriavy.sk

Servisné oddelenie
048 – 612 38 94
servis@itecozeriavy.sk

Ekonomické oddelenie
048 – 612 38 96
ekonom@itecozeriavy.sk

V súvislosti s opatreniami vlády SR na zabránenie šíreniu vírusu Covid 19 presúvame maximum spolupracovníkov do štatútu Home Office.

V prípade potreby prosím volajte:

Obchodné oddelenie
Ing. Ľuboš Kováčik 0905/792172
Ing. Milan Roško 0918/578047
Miloš Benda 0917/550524

Vedúci servisu, manažér zákaziek
Marián Ondrejka 0918/636518

Manažér zákaziek a montáží
Michal Oravkin 0905/336518

Servis a inšpekcie
Filip Sľúka 0918/312107
Juraj Oceľ 0917/148486

Odborné prehliadky a skúšky, inšpekcie
Štefan Belko 0918/936049
Ing. Richard Schreiner 0907 816 320