• Slovenčina
  • English
  • Deutsch

Manipulácia veľkých bremien

efektívnejšie v tandeme

Potrebujete vo vašej firme spoľahlivo a bezpečne manipulovať s mimoriadne dlhým alebo neskladným nákladom? Jednoduchý žeriav na to nestačí? Použitie dvoch nezávisle od seba riadených žeriavov by mohlo byť riskantné?

Tandemové ovládanie ABUS ponúka profesionálne riešenie pre túto špeciálnu logistickú úlohu. Pomocou diaľkového ovládania umožňuje pohybovať súčasne dvoma žeriavmi.

Obsluha si môže vybrať svoje optimálne stanovisko podľa príslušných prevádzkových podmienok. Obidva žeriavy a ich zdvíhacie zariadenia sú za normálnych okolností prakticky
konštrukčne zhodné a pohybujú sa paralelne

v tandeme rovnakou rýchlosťou zvoleným smerom, takže vykonávajú pojazd žeriava, pojazd mačky a zdvíhanie alebo spúšťanie bremena vo dvojici.

2:1

pre vašu firmu

Dva žeriavy v tandemovej prevádzke fungujú ako jeden stroj. Ovládacie a bezpečnostné funkcie sú príslušne dimenzované: ak jeden zo žeriavov alebo jedno zo zdvíhacích zariadení nabehne na obmedzenie jazdnej dráhy, zostanú stáť obidva žeriavy. Medzi bodmi spomalenia a zastavenia je potom možné pokračovať v jazde nižším stupňom rýchlosti; to isté platí pre obmedzenie dráhy zdvihu. Pri preťažení jedného zo zdvíhacích mechanizmov sa zastavia obidva. V tandemovej prevádzke je možné zdvíhať bremená, ktoré sú ťažšie než maximálna nosnosť jednotlivého žeriava v tandeme. Pri rovnakom rozložení záťaže môže celkové zaťaženie dosiahnuť súčet oboch maximálnych nosností. Existujúce žeriavy je možné dovybaviť tandemovým ovládaním, pokiaľ sú splnené technické predpoklady.


Citlivé

ovládanie

Žeriavy pre tandemovú prevádzku môžu byť vybavené bežným stýkačovým ovládaním. Pre špeciálne prevádzkové požiadavky sa ako alternatíva odporúča motorové ovládanie pomocou frekvenčného meniča. Umožňuje jemné vyladenie na príslušnú prepravnú úlohu. Tandemové žeriavy ABUS sú vybavené bezpečnostným programovateľným automatom (PLC) a komunikujú vzájomne opticky pomocou svetelných závor. Rôzne signalizačné svetlá s LED diódami s dlhou životnosťou signalizujú žeriavnikovi prevádzkový stav žeriava. Na obsluhu žeriavov tandemovým ovládaním ABUS sa hodí diaľkový ovládač ABURemote firmy ABUS. Príslušné spínače umožňujú užívateľsky príjemné riadenie a monitorovanie rôznych funkcií žeriava. Voliteľným prepínačom ovládača ABURemote je možné funkciu tandemového ovládania vypnúť, aby sa každý žeriav alebo každé zdvíhacie zariadenie mohlo používať aj jednotlivo. Diaľkové ovládače iných výrobcov je možné použiť, ak spĺňajú požiadavky.

Pozdĺžne

alebo priečne

Tandemové ovládanie pre dva paralelné žeriavy je obzvlášť vhodné na prepravu bremien v pozdĺžnej osi prevádzkovej haly. Pre pohyby v priečnej osi sa ponúka varianta tandemu s dvoma zdvíhacími zariadeniami.

Vaša bezpečnosť

naša téma

Pri projektovaní tandemového ovládania  ABUS  sú zohľadnené okrem iného tieto smernice,   predpisy a normy:

Smernica ostrojových zariadeniach Bezpečnostný predpis pre žeriavy
2006/42/ES BGV D6
Bezpečnosť strojových zariadení
Elektrické zariadenia Bezpečnostné časti riadiacich systémov
DIN EN 60204-32 DIN EN ISO 13849-1
Žeriavy
Mostové a potrálové žeriavy Motorové zdvíhadlá
(Typ C-norma) DIN EN 15011 (Časť 2) DIN EN 14492-2
Tandemová prevádzka
žeriavov/mačiek VDI 4467

Tandemové ovládanie ABUS spĺňa výkonovú úroveň C kategórie 2 podľa odseku 5.3.4.1 normy EN 15011.

Veľké bremená

bezpečne pod kontrolou

Tandemové ovládanie ABUS zvláda náročné požiadavky na prevádzkový tok materiálu. Zlepšuje bezpečnosť pri preprave veľkých alebo neskladných bremien a zvyšuje maximálnu nosnosť počas prevádzky. V kombinácii tandemového a diaľkového ovládania má skúsený žeriavnik pod kontrolou aj zložité manipulačné úlohy.