• Slovenčina
 • English
 • Deutsch

Služby

Montáže žeriavov

Montážne tímy spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o. realizujú na celom území Slovenskej republiky montáže žeriavov ITECO a ABUS.
Sú tiež spôsobilé vykonávat montáže žeriavov iných značiek.

Uvedenie do prevádzky

Nové žeriavy musia byť pred uvedením do prevádzky odovzdané podľa platných predpisov. Odborní pracovníci ITECO ŽERIAVY s.r.o. realizujú odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení a následne odovzdanie žeriavu užívateľovi.

Školenia obsluhy

Odborní pracovníci ITECO ŽERIAVY s.r.o. realizujú školenia nových žeriavnikov, viazačov a signalistov, a taktiež zaškolenie obsluhy u prevádzkovateľa.

Inšpekcie a skúšky

Spoločnosť ITECO ŽERIAVY s.r.o. vykonáva pravidelné inšpekcie, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení odbornými pracovníkmi a technikmi – znalcami v zmysle ISO 9927-1, vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Zb. a STN 270102 a posúdenie bezpečnej doby prevádzky a zostávajúcej životnosti zariadenia v zmysle ISO 12482-1.

Poradenstvo a posudky

Technici ITECO ŽERIAVY s.r.o. poskytujú odborné poradenstvo pri návrhu a výbere žeriavu i počas jeho používania. Súčasťou služieb sú odborné posudky existujúcich konštrukcií haly, žeriavových dráh, zdvíhadiel a pod.

Dodávky náhradných dielov

Náhradné diely sú bezodkladne dodávané zo servisného skladu ITECO ŽERIAVY s.r.o. Brezno a ITECO s.r.o. Brno.

Rekonštrukcie žeriavov

Technický tím ITECO ŽERIAVY s.r.o. zabezpečuje aj technické dovybavenie žeriavov. Ide o montáž doplnkových komponentov, ako napr. frekvenčných meničov pre reguláciu pohonov, poistiek proti preťaženiu, koncových spínačov a diaľkového ovládania.

Príklady najčastejšie realizovaných rekonštrukcií:

 • zvýšenie nosnosti žeriavov
 • výmena zdvíhacej jednotky – žeriavovej mačky
 • elektronická regulácia pojazdu mostu a mačiek vrátane zvýšenia rýchlosti
 • rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane káblových vedení a trolejí
 • zmena spôsobu ovládania z kabíny na ovládač alebo na diaľkové ovládanie
 • inštalácie protizrážkového zariadenia žeriavov
 • inštalácia napájania prídavných zariadení zavesených na háku
 • obchodné i neobchodné váženie na žeriave
 • doplnenie preťažovacieho zariadenia
 • rekonštrukcia existujúcich dvojnosníkov na stohovacie teleskopické žeriavy
 • rektifikácia žeriavových dráh vrátane geodetického zamerania

Opravy a údržba

V prípade poruchy servisní technici ITECO ŽERIAVY s.r.o. operatívne vykonajú nevyhnutné opravy, pričom sa opierajú o rýchly a spoľahlivý systém zásobovania náhradnými dielmi.

Jednou z činností servisného oddelenia je aj pravidelná údržba zdvíhacích zariadení. Ak sa žeriav alebo zdvíhacie zariadenie približuje k projektovaným obmedzujúcim podmienkam prevádzky, t.z. bude vyčerpaná jeho životnosť, servis ITECO ŽERIAVY s.r.o. zabezpečuje posúdenie v zmysle ISO 12482-1 a realizuje prípadnú generálnu opravu, po ktorej stanoví ďalšiu životnosť zariadenia.